ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಆದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಅ ಜ್ಞಾ ಪತ್ರಗಳು (ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ)

 

 

ವಿಷಯ

ದಿನಾಂಕ

ಭಾಷೆ

ಕಡತದ ಮೂಲ

ಗಾತ್ರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಸುತ್ತೋಲೆ- ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧವನ್ನು 'ತಂಬಾಕು ಮುಕ್ತ ಕಟ್ಟಡ' ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಕುರಿತು

 26-02-2021  ಕನ್ನಡ  ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕ ಸೇವೆಗಳು  95KB  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಟಿಪ್ಪಣಿ-ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 08/01/2021  ಕನ್ನಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕ ಸೇವೆಗಳು  1883KB ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಆ.ಕು.ಕ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂಧಿಗಳಿಗೆ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹಾಜರಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

08/01/2021

ಕನ್ನಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕ ಸೇವೆಗಳು

763KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅ. ಜ್ಞಾ. ಪತ್ರ - ಮೈಸೂರು ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯಮ), ಇಲ್ಲಿನ ನೌಕರರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

05-12-2020

ಕನ್ನಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕ ಸೇವೆಗಳು

1555KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಶ್ರೀ ಆರ್.ಎಸ್ ಬಿರಾದಾರ ಇವರ ಅಮಾನತ್ತು ಆದೇಶ

05/08/2017

ಕನ್ನಡ
ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕ ಸೇವೆಗಳು

804 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಡಾ. ನಾಗರಾಜ ನಾಯಕ್ ಇವರ ಅಮಾನತ್ತು ಆದೇಶ

03/06/2017

ಕನ್ನಡ
ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕ ಸೇವೆಗಳು

3.55 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಡಾ. ರಾಜೇಶ್ ಸುರಗಿಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಅಮಾನತ್ತು ಆದೇಶ 03/06/2017 ಕನ್ನಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕ ಸೇವೆಗಳು  728 KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಡಾ ಸುರೇಖಾ ಹಡಗಲಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ನಸೀಮಾಬೇಗಂ ಇವರ ಅಮಾನತ್ತು ಆದೇಶ 03/06/2017 ಕನ್ನಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕ ಸೇವೆಗಳು  740 KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಡಾ: ಪಿ ಎಂ ರವಿ, ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಇವರ ಅಮಾನತ್ತು ಆದೇಶ 30/05/2017 ಕನ್ನಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕ ಸೇವೆಗಳು  720 KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಡಾ. ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಟಿ ಹೆಚ್ ರವಿಕುಮಾರ್, ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ, ಇವರ ಅಮಾನತ್ತು ಆದೇಶ  30/05/2017 ಕನ್ನಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕ ಸೇವೆಗಳು  540 KB   ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಡಾ: ದಿಲ್ ಶಾದ್ ಭಾನು ಇವರ ಅಮಾನತ್ತು ಆದೇಶ 20/05/2017 ಕನ್ನಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕ ಸೇವೆಗಳು  576 KB   ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಡಾ ಎಸ್.ವಿ. ಮುನ್ಯಾಳ ಇವರ ಅಮಾನತ್ತು ಆದೇಶ 04/05/2017 ಕನ್ನಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕ ಸೇವೆಗಳು 1.05 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಡಾ ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಇವರ ಅಮಾನತ್ತು ಆದೇಶ 03/05/2017 ಕನ್ನಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕ ಸೇವೆಗಳು 508 KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್
120 ದಿನಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿಗೆ ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿರುವ ವೈದ್ಯರುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಿರುವ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ 13/03/2017  ಕನ್ನಡ  
 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
 4.66 MB  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವಾ (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ) ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ. 01/04/2017  ಕನ್ನಡ  ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕ.  260 KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸುತ್ತೋಲೆ - ಸಿ.ಹೆಚ್.ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿ ಎಚ್.ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವ ಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯದ್ಯರು ಮತ್ತು ಶುಶ್ರೂಷಕರುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪಡಯುತ್ತಿರುವ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಶೇಷ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 31/03/2017  ಕನ್ನಡ  
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
 252 KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್
 On Call Basis ಮೇಲೆ ವ್ಯದ್ಯರ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ತಜ್ಞತೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ವ್ಯದ್ಯರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   23/03/2017  ಕನ್ನಡ  
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
  864 KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್
 ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ / ಅರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ / ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ. 21/03/2017  ಕನ್ನಡ  ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕ  880 KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್
 ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು / ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಬೇಕಾದ ಚೆಕ್ಲಿಸ್ಟ್. 20/03/2017  ಕನ್ನಡ  ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕ  272 KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಡಾ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ಯರಗಲ್ , ಜಿಲ್ಲಾ ಅರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇವರ ಅಮಾನತ್ತು ಆದೇಶ 18/03/2017 ಕನ್ನಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕ 800 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
 ಡಾ ಜಗದೀಶ್ ನುಚ್ಚಿನ್ ಇವರ ಅಮಾನತ್ತು ಆದೇಶ 18/03/2017  ಕನ್ನಡ  ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕ  736 KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಡಾ ಭಾಗೀರಥಿ ಮೆಡ್ಲೇರಿ- ಅಮಾನತ್ತು ಆದೇಶ 14/03/2017  ಕನ್ನಡ  ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕ  800 KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸುತ್ತೋಲೆ - ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ದ್ರಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ. ಕ್ಯಾಮರ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 09/03/2017 ಕನ್ನಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕ 416 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
 ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು 08/03/2017  ಕನ್ನಡ  ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕ  2.06 MB  ಡೌನ್ಲೋಡ್
 ಶಿಸ್ತು ಆದೇಶಗಳು - ಡಾ|| ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ, ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಆಲೂರು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ. 27/02/2017  ಕನ್ನಡ  ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕ  448 KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಶಿಸ್ತು ಆದೇಶಗಳು - ಡಾ|| ವಿಶ್ವನಾಥ ಎಂ.ಭೋವಿ, ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿ.ಹೆಚ್.ಸಿ, ಕಬ್ಬೂರು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ. 27/02/2017 ಕನ್ನಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕ 512 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಮಾನತ್ತು ಆದೇಶ – ಡಾ|| ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ (ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪಿ.ಹೆಚ್ ಐ) ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಶೇಖ್ ಮಹಮದ್, (ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ, ಪಿ.ಹೆಚ್ ಐ) 27/02/2017  ಕನ್ನಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕ  576 KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಮಾನತ್ತು ಆದೇಶ – ಡಾ|| ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ (ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪಿ.ಹೆಚ್ ಐ) ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಶೇಖ್ ಮಹಮದ್, (ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ, ಪಿ.ಹೆಚ್ ಐ) 25/02/2017  ಕನ್ನಡ  
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
 1.12 MB  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಆಂಬುಲೆನ್ಸಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ವಾಹನಗಳಾಗಿ ಮಾಪ೵ಡಿಸಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 23/02/2017 ಕನ್ನಡ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
736 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅನುಬಂಧ - ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯದ್ಯರುಗಳ ಕಾರ್ಯವ್ಯಖರಿ. ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಅನುಬಂಧ 20/02/2017  ಕನ್ನಡ  
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
 1.51 MB  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯದ್ಯರುಗಳನ್ನು ಖಾಯಂಗೊಳಿಸಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ನಮೂನೆ 20/02/2017 ಕನ್ನಡ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
640 KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ತೆರಳುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಸುತ್ತೋಲೆ. 16/02/2017  ಕನ್ನಡ  
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
 544 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ, ಕಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಸಹಾಯಕರು, ಬೀದರ್. ಇವರ ಅಮಾನತ್ತುಗೊಳಿಸಿದ ಆದೇಶ 16/02/2017  ಕನ್ನಡ  
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
 1.34 MB  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿತಾಧಿಕಾ​ರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿಯೋಜಿಸಿ ಅಧಿಸೂಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 24/01/2017 ಕನ್ನಡ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
2.71 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗುವ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವ ಬಗ್ಗೆ 04/01/2016 ಕನ್ನಡ
ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕ
356 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು / ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಮೇಲಿನ ಹಂತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಜೆ ಪಡೆಯುವ ಮುನ್ನ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಯುಕ್ತರ ಆದೇಶ 09/01/2016  ಕನ್ನಡ
ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕ
352 KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧೀಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ಆ.ಕು.ಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮೈಸೂರು 07/01/2017  ಕನ್ನಡ  
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
 424 KB   ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧೀಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ಆ.ಕು.ಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಯಾದಗಿರಿ 07/01/2017  ಕನ್ನಡ  
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
 420 KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧೀಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ಆ.ಕು.ಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗದಗ 07/01/2017 ಕನ್ನಡ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
424 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧೀಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ಆ.ಕು.ಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 07/01/2017  ಕನ್ನಡ  
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
 428 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧೀಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ಆ.ಕು.ಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿಜಯಪುರ 07/01/2017  ಕನ್ನಡ  
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
 428 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 30/01/2017  ಕನ್ನಡ  
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
 1.2MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 30/01/2017  ಕನ್ನಡ  
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
 1.2MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ 27/04/2017  ಕನ್ನಡ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
532 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 14-05-2021 03:47 PM ಅನುಮೋದಕರು: superadmin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080